Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Regelmatig loopt een ondernemer tegen juridische vraagstukken op, hoe klein of groot ook.

Wij kunnen u daarbij helpen en eventueel begeleiden om de vraagstukken bij de juiste juristen te brengen. Uiteraard is het aan u welke jurist u wilt hebben, wij kunnen u de richting aangeven.

Gaat het wat minder met het bedrijf? Om een faillissement te voorkomen moet u efficiënter werken: kosten besparen waar nodig, kritisch kijken naar uw personeelsbestand etc. Hierbij kunnen wij u adviseren. Soms is het goed om een objectieve partij naar uw bedrijf te laten kijken. Wat kan er in uw organisatie efficiënter? Bij een herstructurering nemen wij uw administratie over. Hierbij kijken we naar betalingsproblemen, schuldeisers, kosten en zoeken we naar oplossingen.

Een bedrijf starten kost behalve de nodige tijd en energie ook geld. Zeker in de startfase van een onderneming bestaat de kans dat u nog geen of slechts weinig winst maakt. Gelukkig heeft de overheid subsidies en startersregelingen in het leven geroepen die het leven van de startende ondernemer makkelijker maken. Er zijn veel verschillende subsidies in Nederland. Alleen al voor ondernemers zijn er meer dan driehonderd vormen. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs kan u hierin wegwijs maken.

Wat zijn subsidies?
Ondernemen betekent ook financiële risico’s nemen. Soms lukt het echter niet om uw plannen alleen te financieren. Als u als zelfstandige een project wilt uitvoeren waar u zelf geen budget voor heeft, kunt u een investeringsbijdrage krijgen van andere partijen. Bijvoorbeeld van een stichting (meestal een fonds), een particuliere of zakelijke investeerder (vaak sponsoring) of de overheid.

Onder subsidie verstaan we financiële ondersteuning door de overheid. Behalve subsidies heb je ook fondsen, samengesteld door andere organisaties dan de overheid. Het aanvragen van een subsidie betekent een hoop administratieve rompslomp. Ook hierbij kunnen wij u helpen.