Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm of ondernemingsvorm, zoals een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid wilt regelen – aansprakelijk met privévermogen of niet – en wat fiscaal de voordeligste optie is. Wij kunnen u adviseren bij de keuze van een rechtsvorm.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Commanditaire vennootschap (cv)
 • Maatschap

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

 • Besloten vennootschap (bv)
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Vereniging
 • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
 • Stichting

Estate-planning is het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie. Het gaat om een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Eigen bedrijf
Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs helpt u bij het vinden van antwoorden op vragen als: wie krijgt mijn erfenis, hoeveel belasting wordt daarover betaald en hoe kan ik vermogen in de familie houden? Heeft u een eigen bedrijf? Dan is het van belang dat u of tijdens leven of via uw testament uw opvolging regelt, zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is. Wij zijn gespecialiseerd in de fiscale en juridische begeleiding van uw vermogen.

Wij kunnen u onder meer adviseren over:

 • Huwelijksgoederenregime – op welke juridische manier bent u getrouwd of woont u samen of bent u voornemens dit te gaan doen?
 • Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Moet er daarom iets gewijzigd worden?
 • Is uw testament nog uptodate?
 • Schenken
 • Bedrijfsopvolging
 • Verzekeringen; wij kunnen u hierbij op weg helpen.

Wij kunnen u volledig begeleiden bij het aanvragen van een financiering bij welke instantie ook. Samen met u maken wij een plan en op basis daarvan een prognose waar de financier om zal vragen. Dit kan ook zijn dat er een liquiditeitsprognose wordt verlangd. Het is allemaal mogelijk.

Wilt u dat wij het aanspreekpunt richting de geldverstrekker zijn, geen probleem wij ontzorgen u.