Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Loonheffing is de belasting die een werkgever namens een werknemer betaalt. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Dit zijn de:

  • Algemene ouderdomswet (AOW),
  • Algemene nabestaandenwet (ANW),
  • Wet langdurige zorg (WLZ).

De werkkostenregeling (WKR). Wij kunnen het u voorrekenen en adviseren.

Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs kan deze digitale aangifte voor u verzorgen. Bovendien is ons kantoor het eerste aanspreekpunt voor de Belastingdienst.

U moet dividendbelasting betalen wanneer uw bedrijf een deel van de winst uitkeert aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Het algemene tarief voor dividendbelasting is 15 procent.Wij helpen u graag met het doen van de aangifte. Dit moet namelijk al binnen één maand gebeuren na de dag waarop het dividendbeschikbaar is gesteld.

Dividend ontvangen
Ontvangt u dividend? De onderneming waarvan u dit ontvangt, moet over het bedrag dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden belasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden. In een aantal gevallen heeft u recht op teruggaaf of vrijstelling van deze belasting. Wij kunnen u hierin wegwijs maken.

Schenkbelasting
Als u iemand of een instelling een geldbedrag wilt schenken, moet u rekening houden met de schenkbelasting. Afhankelijk van aan wie u schenkt en de totale waarde van de schenking dient er belasting te worden betaald. Wilt u schenken aan uw partner of kinderen, dan is het tarief lager dan wanneer u zou willen schenken aan uw kleinkinderen. Naast de belaste schenkingen bestaan er ook vrijstellingen, bijvoorbeeld wanneer u een bedrag wilt schenken aan uw kind voor de aankoop van een huis, verbouwing, aflossen hypotheek,  het volgen van een studie of opleiding, etc. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs kan u hierin wegwijs maken. Zo blijft een schenking leuk en komt de Belastingdienst niet achteraf nog om de hoek kijken.

Erfbelasting
Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. Veelal zaken die snel geregeld moeten worden, maar waarop u niet zit te wachten of waar u niet thuis in bent. Wij nemen u de fiscale en administratieve zorg uit handen. De Belastingdienst verstuurt ongeveer na een klein halfjaar een aangifteformulier erfbelasting naar de erfgenamen. Wij helpen u graag bij het invullen van dit aangifteformulier. Als sprake is van een nalatenschap, dan moet u daarover belasting betalen, de erfbelasting. Ook hierbij gelden vrijstellingen tot een bepaalde hoogte.

Onderneming
Is er een onderneming binnen de familie die wordt nagelaten? Wij kunnen u adviseren over de fiscale en administratieve gevolgen van de opvolging en wanneer er geen opvolging is. Ook is het mogelijk om nog tijdens het leven maatregelen te treffen om de latere erfbelasting te verminderen. Denk aan de BOR en de doorschuiffaciliteiten.