Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen moet iedere onderneming elk jaar een jaarrekening op (laten) maken. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Het is ook het visitekaartje van uw bedrijf aan de bank, kredietinstelling of investeerders. U krijgt van ons een duidelijk overzicht van de diverse (kosten)posten. Wanneer u de administratie grotendeels zelf doet, volstaan wij met het controleren en corrigeren van de jaarrekening. Ook kunnen wij diverse zaken bijboeken, waaronder afschrijvingen, pensioenverplichtingen en correcties privégebruik. Voor bv’s en nv’s bestaat ook nog de verplichting de jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Twee soorten jaarrekeningen
Er zijn twee soorten jaarrekeningen. De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van de onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van uw onderneming. Het geeft een beeld van het vermogen en de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

Gebruikelijk is een jaarlijkse verslaglegging, maar veel is het verstandig om per maand of kwartaal de stand van zaken te bespreken. Dit kan zijn bij een startende onderneming maar meer en meer wordt er periodiek bekeken hoe de zaak er financieel voorstaat. U krijgt een goed overzicht van de kosten en baten. Ook kan het zijn dat uw bedrijf een financiering is aangegaan waarbij de kredietverstrekker om periodieke cijfers vraagt. Soms gaat het om beperkte cijfers aan derden, zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) of een overkoepelende brancheorganisatie.

SBR staat voor Standard Business Reporting en is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. SBR komt voort uit een samenwerking van diverse partijen zoals banken, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Met SBR legt u de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaardmanier vast. U kunt deze gegevens voor meerdere instellingen gebruiken. Dit voorkomt fouten en het is bovendien efficiënt.

Standaard
Per 1 januari 2017 stellen de banken SBR als de standaard voor de aanlevering van kredietrapportages. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs is aangesloten op het SBR-netwerk en kan uw gegevens snel en eenvoudig versturen naar de juiste instellingen.

Voor wie geschikt?
Bedrijven die willen aanleveren via SBR moeten aan minimaal twee van de onderstaande drie voorwaarden voldoen:

  • een balanstotaal van minder dan 6 miljoen euro,
  • een netto omzet lager dan 12 miljoen euro,
  • minder dan vijftig werknemers.