Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

NOAB gecertificeerd 125x196Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs is aangesloten bij NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. NOAB is de brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het mkb. Bij NOAB zijn ongeveer duizend kantoren aangesloten. Het lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet.

NOAB Leveringsvoorwaarden / NOAB Keurmerk

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die worden besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Subcategorieën