Online portal van: Doornekamp ABC BedrijfsadviseursNewsfeed
Zoeken op:
 
Beroep ingetrokken, meteen proceskostenvergoeding eisen
Soms komt een bestuursorgaan tijdens de beroepsprocedure tegemoet aan de eisen van de indiener van het beroep. De indiener kan dan zijn beroep intrekken. Hij kan dan in beginsel alsnog een proceskostenvergoeding vorderen. Mits hij dit verzoek gelijktijdig indient met de intrekking van zijn beroep. Lees verder...
Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Naast afspraken over herziening van de tweede pijler pensioenen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, bevat het pensioenakkoord afspraken over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Lees verder...
Vanaf september compensatieregeling eHerkenning
In de loop van september kan de compensatie voor eHerkenning online aangevraagd worden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Lees verder...
Merendeel loonsubsidie naar dienstverlening
Tot nu toe zijn ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Aan deze werkgevers is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal een bedrag van ruim € 1,3 miljard. De sector ‘overige commerciële dienstverlening’ heeft het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen. Daarna volgen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘detailhandel’. Lees verder...
Behandeltermijn bezwaarschriften OB verlengd
De Belastingdienst schort de behandeltermijn van bezwaarschriften tegen een aanslag of beschikking omzetbelasting met als dagtekening 28 mei 2020 op tot 20 augustus 2020. Dat komt door een toename van het aantal bezwaren, onder andere als gevolg van grote aantallen naheffingsaanslagen door de coronacrisis. Lees verder...
Coronacrisis zorgt voor rem op cao’s
Het aantal cao’s dat voorbij de einddatum is, maar dat nog niet is vernieuwd, neemt toe. Op dit ogenblik zijn 280 cao’s niet vernieuwd, terwijl dat in een ‘gewone’ zomer 232 zijn. Ook het aantal werknemers dat wacht op een nieuwe cao is veel hoger dan anders: 1,24 miljoen nu tegen 1,16 miljoen in andere zomers. Lees verder...
Valse facturen inlening gebruikt? Omkering bewijslast!
Het is voor bedrijven van belang om zorgvuldig te zijn bij het zoeken naar een boekhouder. Stel bijvoorbeeld dat de bedrijfsboekhouder valse facturen met betrekking tot het inlenen van personeel overlegt om zo de loonheffing te drukken. Als de Belastingdienst daarachter komt, kan de werkgever naheffingsaanslagen verwachten. En een succesvolle beroepsprocedure wordt lastig vanwege de omkering van de bewijslast. Lees verder...
Goedkoop verhuren aan familie bestuur stichting wijst op APV
Bestaan de activiteiten van een stichting alleen uit de verhuur van enkele panden tegen niet-marktconforme prijzen aan familieleden van haar bestuursleden? Dan zal de Belastingdienst waarschijnlijk het vermogen van de stichting toerekenen aan haar bestuursleden. Lees verder...
Onderneming moet tegen tegenslag bestand zijn
Een verlies is pas fiscaal aftrekbaar als het afkomstig is uit een bron van inkomen. En dat betekent weer dat sprake moet zijn van een objectieve voordeelsverwachting. Daarbij is de gedachte dat een onderneming ook na enige tegenslag nog rendabel is. Lees verder...
Beroep op TOZO 2-regeling stuk lager
Ongeveer 85.000 zzp’ers deden een beroep op de TOZO 2-regeling. Dat is een forse daling ten opzichte van de TOZO 1-regeling. Toen ging het om 400.000 zzp’ers. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Lees verder...